bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.77.2018

31.12.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 27.12.2018 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 248/6; 248/8; 248/9; 248/2 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.66.2018

31.12.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 27.12.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej wraz z budową kanalizacji opadowej z wylotem do rowu na działkach nr: 214/2; 443/10; 443/13; 443/11; 443/14; 443/15; 443/16; 443/17; 443/18; 443/4; 114/10 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.69.2018

31.12.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 27.12.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 324, 250, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.70.2018

31.12.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 27.12.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 324, 250, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.64.2018

31.12.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 28.12.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem socjalno – sanitarnym wraz z łącznikiem i instalacjami, przebudowa sieci uzbrojenia terenu, budowa wylotu wód opadowych na działkach nr 406; 407/2; 405/1; 405/2; 25 w miejscowości Poręba Radlna, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.67.2018

31.12.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 28.12.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr: 4672/4; 4673/11; 4673/19 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.71.2018

31.12.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 28.12.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej na działce nr 476/3 w miejscowości Zawada gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.80.2018

24.12.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 24.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 185/5; 190/2; 557/2; 71/7; 71/4; 114/6 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.79.2018

24.12.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 24.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 669/2; 669/1; 927/1; 927/3; 927/4 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.2.2018

19.12.2018

Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że zakończyło się postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek PERN S. A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09 – 410 Płock reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Michniewicz, ul. Pegaza 9, 80 – 299 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego pod nazwą „Przebudowa instalacji resztkowej w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej – wymiana czterech zbiorników podziemnych na dwa zbiorniki podziemne dwukomorowe”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.78.2018

18.12.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 17.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 347/3; 387 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.2.2018

17.12.2018

Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa instalacji resztkowej w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej – wymiana czterech zbiorników podziemnych na dwa zbiorniki podziemne dwukomorowe” zostało wydane postanowienie znak: IR.6220.2.2018 z dnia 14.12.2018 r. – stwierdzenie o braku wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.76.2018

17.12.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 14.12.2018 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 272/2; 272/3; 271/1; 271/3; 270/3; 271/7 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.68.2018

17.12.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 14.12.2018 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na działkach nr 626; 631; 672/3; 673/1; 673/5; 673/2; 674/5; 671/3; 676/5; 671/4 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.63.2018

14.12.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 13.12.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 265; 750; 749/1; 752/4; 752/3 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.25.2018

14.12.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 13.12.2018 r. została wydana decyzja zmieniająca dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 840/5; 840/6; 840/7; 840/8; 840/9; 842/4; 842/5 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.60.2018

11.12.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 02.11.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci energetycznej kablowej nN na działkach nr 230; 229/2; 209/11; 13; 18/3; 19/3 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.75.2018

11.12.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 10.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych na działkach nr 626; 631; 672/3; 673/1; 671/3; 676/5; 671/4 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Informacja - Wigilia

11.12.2018

 Wójt Gminy Tarnów informuje, że w Wigilię, t.j. w poniedziałek 24 grudnia b.r., Urząd Gminy Tarnów czynny będzie od godz. 8.00 do 13.00

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.74.2018

06.12.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1945) informuję, że w dniu 03.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr 405/8; 405/10 w miejscowości Jodłówka - Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.27.2018

06.12.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 06.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany decyzji nr 29/2018 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.27.2018 z dnia 15.05.2018 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr : 612/5; 612/7; 612/9; 612/10; 608/5 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.73.2018

29.11.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 28.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 409/18; 409/16 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

OBWIESZCZENIE o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa

23.11.2018

 Działając na podstawie art. 79 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 – Uooś) podaje do publicznej wiadomości informacje o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1498/4 w Woli Rzędzińskiej”.

Kwoty dotacji oświatowej - ogłoszenie

20.11.2018

  Na podstawie art. 78e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów.
I. Podstawowa kwota dotacji w 2018r, na podstawie art.78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
1. dla przedszkoli 757,65 zł,
2. dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 692,59 zł,

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.25.2018

19.11.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 15.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany decyzji nr 28/2018 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.25.2018 z dnia 15.05.2018 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 840/5, 840/6, 840/7, 840/8, 840/9, 842/4, 842/5 w miejscowości Zgłobice gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.62.2018

15.11.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945.) informuję, że w dniu 15.11.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 929/2; 931; 932; 933; 934/1; 937 w miejscowości Jodłówka – Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.71.2018

14.11.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1945) informuję, że w dniu 07.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 476/3 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.70.2018

14.11.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 07.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 324, 250, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.69.2018

14.11.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 07.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 324, 250, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

12 listopada 2018 roku - dzień wolny od pracy

08.11.2018

Szanowni Państwo, informuję uprzejmie, iż na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2117) dzień 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu Urząd Gminy Tarnów będzie nieczynny.

Alicja Kusior
Sekretarz Gminy Tarnów

Dz. U. 2018 poz 2117

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.68.2018

07.11.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 26.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych na działkach nr 626; 631; 672/3; 673/1; 673/5; 673/2; 674/5; 671/3; 676/5; 671/4 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - KR.ZUZ.4.421.96.2018.AW

07.11.2018

 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia strony postępowania, że decyzją znak: KR.ZUZ.4.421.96.2018.AW z dnia 30.10.2018 r. udzielono dla Gminy Miasta Tarnowa - Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa ul. Świerkowej w Tarnowie wraz z odwodnieniem i infrastruktura towarzyszącą - odcinek 2"

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.61.2018

07.11.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 06.11.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej zakończonej hydrantem oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1148/4; 1146/6; 1348/2; 1351 w miejscowości Wola Rzędzińska, gmina Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.60.2018

07.11.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 02.11.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci energetycznej kablowej nN na działkach nr 230; 229/2; 209/11; 13; 18/3; 19/3 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.67.2018

07.11.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 26.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 4673/11; 4672/4; 4673/19 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.63.2018

02.11.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 12.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 265; 750; 749/1; 752/4; 752/3 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.65.2018

31.10.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 16.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej wraz z budową kanalizacji opadowej, budową wylotu do rowu oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu na działkach nr 455/3; 455/1; 455/4; 454/7; 453/2; 453/1; 114/10; 454/6; 454/19; 454/17; 454/24; 454/21; 456/1; 456/2; 457 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.65.2018

30.10.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 16.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej wraz z budową kanalizacji opadowej, budową wylotu do rowu oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu na działkach nr 455/3; 455/1; 455/4; 454/7; 453/2; 453/1; 114/10; 454/6; 454/19; 454/17; 454/24; 454/21; 456/1; 456/2; 457 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.66.2018

30.10.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 16.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej wraz z budową kanalizacji opadowej z wylotem do rowu na działkach nr 214/2; 443/10; 443/13; 443/11; 443/14; 443/15; 443/16; 443/17; 443/18; 443/4; 114/10 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - KR.ZUZ.3.421.824.2018.MG

29.10.2018

 Działając zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, z późn. zm.),
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów z dnia 01.10.2018r., znak: IR-7012.10.2018 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi gminnej tzw. Drwalówka w miejscowości Wola Rzędzińska istniejącym wylotem do potoku Małochlebowka w km 4+158,8 ( w zlewni potoku Wątok) położonym na działce nr 695 w miejscowości Wola Rzędzińska oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkcie III decyzji Starosty Tarnowskiego z dnia 08.12.2008r.; znak: WOŚ.II.6223-72/08.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.64.2018

26.10.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 16.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem socjalno – sanitarnym wraz z łącznikiem i instalacjami, przebudowa sieci uzbrojenia terenu, budowa wylotu wód opadowych na działkach nr 406; 407/2; 405/1; 405/2; 25 w miejscowości Poręba Radlna, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.39.2018

26.10.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 22.10.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie kolektora gazu na KGZ Tarnów II na działkach nr 515/10; 515/11; 516/3; 518/1; 518/2; 524/4 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.12.2018

26.10.2018

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji dozowania estrów on-line w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej”

Obwieszczenie - IR.6220.12.2018

26.10.2018

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia, że w dniu 15 października 2018 r. na wniosek PERN S. A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Ledwoń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji dozowania estrów on-line w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej”.

OBWIESZCZENIE

26.10.2018

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (leksl jednolity Dz. U. z 2017 i, poz. 1257) oraz art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) STAROSTA TARNOWSKI ZAWIADAMIA że na wniosek zarządcy drogi - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków - reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Antoniewicza Plac Lasoty 7, 30-539 Kraków z dnia 21.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.11.2018

24.10.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 24.10.2018 r. została wydana decyzja zmieniająca dla inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem na działkach nr: 2812; 2816/2; 2817/2; 2824/1 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.62.2018

24.10.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 24.10.2018 r. została wydana decyzja zmieniająca dla inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem na działce nr: 2817/1 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.7.2018

23.10.2018

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości że w dniu 22 października 2018 r. została wydana decyzja znak: IR.6220.7.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Urządzenie punktu skupu złomu i innych odpadów na działce na 617 w Koszycach Małych”.

Obwieszczenie - IR.6220.2.2018

15.10.2018

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa instalacji resztkowej w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej – wymiana czterech zbiorników podziemnych na dwa zbiorniki podziemne dwukomorowe” wystąpiono, pismem znak: IR.6220.2.2018 r. z dnia 15.10.2018 r., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zarząd Zlewni w Jaśle o zajęcie stanowiska czy przedstawiona przez Inwestora w dniu 04.10.2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie korekta uzupełniająca kartę informacyjną przedmiotowego przedsięwzięcia wpłynie na wydane przez powyższe Organy opinie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - KR.RUZ.4211.188.2018.IT

15.10.2018

  Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, z dnia 11.09.2018 r., znak: O.KR.I-2.536.64.2018.mk, w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie do rowów w zlewniach potoków: Borowiec, Żabnica i Czarna, wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinka autostrady A4 (poprzednio węzeł Brzesko - węzeł Krzyż odcinek węzeł Wierzchowice - węzeł Krzyż), obecnie węzeł Tanów Mościce - Tarnów Centrum, udzielonych decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 16.12.2008 r., znak: SW.II.l.MG.5214-36/08.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 16.02.2011
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 16.02.2011
Dokument oglądany razy: 127 549