bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Wykaz - GR.6850.08.3.2019

19.11.2019

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz.U. z 2018 r., poz.2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: część budynku Domu Kultury z pomieszczeniami Remizy OSP usytuowanego na działkach

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.76.2019

19.11.2019

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 18.11.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 1790; 1789 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.75.2019

19.11.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 18.11.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr: 51; 69/9; 69/17; 69/18; 69/19; 69/20 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie -BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/18/19

15.11.2019

 Burmistrz Wojnicza zawiadamia o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej, budowa drogi rowerowej na zaporze powłokowej oraz modernizacja ujęcia wody pilnej dla miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii".

Obwieszczenie -BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/18/19

14.11.2019

 Burmistrz Wojnicza zawiadamia o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej, budowa drogi rowerowej na zaporze powłokowej oraz modernizacja ujęcia wody pilnej dla miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii".

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - KR.ZUZ.3.421.715.2019.MG

13.11.2019

Działając zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.}, zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Tarnów, z dnia 10.10.2019 r., znak: IR-7012.30.2019, uzupełniony dnia 30.10.2019 r., zostało wszczęte postępowanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.78.2019

13.11.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 12.11.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr: 18/3, 18/5, 18/8 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.74.2019

07.11.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 05.11.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 2278/17; 1729/10; 1729/14 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów

Ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji

05.11.2019

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r , poz. 2203) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.72.2019

04.11.2019

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 31.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci teletechnicznej (światłowodowej) na działkach nr 3114/7; 3114/8; 3114/9; 3114/20; 3115; 3132/7; 3132/9; 3132/11; 3153/9; 3188/5 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów oraz na działkach nr 1471/2; 1473 w miejscowości Zaczarnie, gm. Lisia Góra.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - GK.U.7234.62.2019

04.11.2019

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2018 , poz. 2068) informuje, że zamieścił na stronie BIP gminy Tarnów (www.bip.gminatarnow.pl) ogłoszenie o zamiarze realizacji inwestycji drogowej pn: „Przebudowa ul. Przeczna Droga w miejscowości Zbylitowska Góra” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie tarnowskim, woj. małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - GK.U.7234.62.2019

04.11.2019

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018 , poz. 2068 ze zm.) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn: „Przebudowa ul. Przeczna Droga w miejscowosci Zbylitowska Góra” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - GK.U.7234.61.2019

04.11.2019

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018 , poz. 2068 ze zm.) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul. Księżycowa w miejscowości Tarnowiec” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.73.2019

31.10.2019

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 30.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 72/1; 72/2 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ - DOK.DOK3.9700.69.2019.KP

31.10.2019

  Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), dalej „Kpa", zawiadamiam, że w dniu 21 października 2019 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał decyzję znak: DOK.DOK3.9700.69.2019.KP, którą przedłużył termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia: „Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów", w ramach opracowania pn.: „Rozbudowa obwałowań przeciwpowodziowych i budowa prawego wału rzeki Biała w gm. Tuchów, Tarnów, w m. Tarnów", udzielonego Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 22.07.2016 r., znak: OS-II.7322.37.2016.MK.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.70.2019

31.10.2019

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 28.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 48, 50/1 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.79.2019

30.10.2019

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 09.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr 265; 652 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.81.2019

28.10.2019

Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 24.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zagospodarowania terenu w tym elementów małej architektury (tężni solankowej, wiaty grillowej, placu zabaw, siłowni plenerowej, fontanny, ławek, koszy na śmieci), budowa nawierzchni utwardzonych wraz z miejscami postojowymi, budowa oświetlenia solarnego oraz przebudowa linii teletechnicznej na działkach nr 89; 90; 93; 94; 127/29 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.69.2019

28.10.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 25.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 361/1, 361/2, 361/3, 210/10, 362, 363, 365/5, 365/3, 365/2, 364/1, 364/2, 364/3 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów

Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10

23.10.2019

  Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 (II stopień zagrożenia) dla średniodobowej wartości stężenia wynoszącej 100 µg/m3 (Dz. U. 2019 poz. 1931), w dniu 23 października 2019 roku na następujących obszarach: południowo-zachodnia część Aglomeracji Krakowskiej (dzielnice Krakowa: I,II,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII), strefa Tarnów i miasto Nowy Sącz.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.71.2019

21.10.2019

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 21.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 178/2, 181/8, 175/2, 175/6, 175/5 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - BKŚ-7624/6/09/11 /l 2/13/14/15/18/19 (Wojnicz)

21.10.2019

 Burmistrz Wojnicza zawiadamia o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko i udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dła ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dła zasilania zapory przeponowej, budowa drogi rowerowej na zaporze powłokowej oraz modernizacja ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii".

Obwieszczenie - GR.6840.05.4.2019

21.10.2019

  Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się:
- drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 33/195 o pow. 0.13 ha obręb Tarnowiec objęta KW nr TR1T/00053335/9, niezabudowana, cena wywoławcza 60 000.00 zł netto (14 004,29 €), wadium 3000 zł, termin zagospodarowania : brak, obciążenia: brak,

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.78.2019

11.10.2019

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 09.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 18/3; 18/5; 18/8 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada

11.10.2019

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1009 t.j.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada.

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra

11.10.2019

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1009 t.j.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra.

Obwieszczenie - ST-I.4210.5.2013.2017.JI

10.10.2019

  Działając na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.} poz. 2096 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami),
zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: ST-I.4210.5.2013.2017JI z dnia 8 października 2019 r. 26.02.2016 r. stwierdzającego, że warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji znak: ST-I.4210.5.2013.2017.JI z dnia 13.04.2017 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Przełożenie drogi krajowej nr 73 umożliwiające połączenie autostrady A-4 (węzeł „Tarnów - Północ") z drogą krajową nr 94 (węzeł Lwowska") /pierwotne brzmienie nazwy inwestycji — Przełożenie drogi krajowej nr 73 odcinek: Węzeł Krzyż w ciągu autostrady A4 Kraków - Tarnów do węzła Lwowska w Tarnowie, w ciągu drogi krajowej nr 4 Kraków -Tarnów/, są aktualne,

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.76.2019

10.10.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 03.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1790; 1789 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.68.2019

10.10.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 10.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego ul. Ruczaj na działce nr 106/2 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.66.2019

10.10.2019

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 10.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 496/14; 496/9; 525/1; 526/3; 526/4; 524/4 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.65.2019

10.10.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 09.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 503/3; 503/4; 505; 504/1; 506; 497/1; 509/2; 511/1 w miejscowości Poręba Radlna, gm. Tarnów.

Wykaz - GR.6840.10.10.2019

10.10.2019

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz.U. z 2018 r., poz.2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Jodłówka-Wałki, działka ewidencyjna nr 445/2 o pow 0.13 ha, zabudowana - budynek mieszkalny , objęta KW nr TR1T/00068079/4, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Tarnowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.40.2019

08.10.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 02.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka linii kablowej nN oraz budowie odcinka linii napowietrznej nN w ramach poprawy warunków napięciowych na działkach nr 88/2; 337/10; 350; 352/3; 352/4; 352/5; 358; 463/1 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.75.2019

08.10.2019

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1009) informuję, że w dniu 19.09.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 51; 69/20; 69/19; 69/17; 69/18; 69/9 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.63.2019

08.10.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1009) informuję, że w dniu 04.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 265; 677; 679/1; 809 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.65.2019

04.10.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 02.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 883/3 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.64.2019

04.10.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 02.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr: 95; 279 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.

Informacja dla przedsiębiorców

24.09.2019

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na podstawie art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), powinni uzyskać wpis do Rejestru BDO składając wniosek.

Obowiązek ten powinni wypełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wszelkie informacje dotyczące rejestru BDO oraz wzór ww. wniosku dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl

Obwieszczenie - ZP.6733.1.62.2019

20.09.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20.09.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr : 94/2; 156/4 w miejscowości Jodłówka -Wałki oraz na działkach nr: 3444/2; 4888/6 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - KR.ZUZ.3.421.489.2019.RW

19.09.2019

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22.07.2019 r. (data wpływu: 23.07.2019 r.), uzupełniony w dniu 02.09.2019 r., Pani Katarzyny Mazurek i Pana Piotra Mazurek, działających jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: „HOTEL DUNAJEC SPÓŁKA CYWILNA", ul. Krakowska 85, 33-113 Zgłobice, zostało wszczęte postępowanie

Obwieszczenie - Woj. Małopolski

18.09.2019

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 14 sierpnia 2019 r. wydał postanowienie znak: WI-I.7821.1.24.2019.EB o stwierdzeniu, że odwołanie od decyzji Starosty Tarnowskiego znak: UAB.6740.754.3.2018.MK z 24.10.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371K w miejscowości Jodłówka Wałki, polegająca na budowie ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, przebudowie jezdni drogi powiatowej, przebudowie odwodnienia drogi wraz z budową kładki nad rowem melioracyjnym oraz przebudową kolidującej infrastruktury w miejscowości Jodłówka Wałki gmina Tarnów na działkach nr: 199/1 (199), 200/1 (200), 201/1 (201), 202/1 (202), 764/3 (764/1), 767/1 (767), 768/1 (768), 768/3 (768), 771/2 (771), 771/3 (771) 937/2 (937), 933/2 (933), 932/2 (932), 989/4 (989/3), 935/1 (935), 770, 773/8,172, 986, 279; Realizacji inwestycji towarzyszących – działki przeznaczone pod inwestycję podlegające ograniczeniu w korzystaniu w miejscowości Jodłówka Wałki gm. Tarnów na działkach nr: 989/4 (989/3) - wydanej inwestorowi: Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, reprezentowanemu przez pełnomocnika Pana Macieja Antonowicza, zostało wniesione z uchybieniem terminu przewidzianego dla jego wniesienia, określonego w art. 129 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Konsultacje Projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”

18.09.2019

Działając na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały NR XLVI/456/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Tarnów przekazuje do konsultacji organizacjom pozarządowym projekt „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.”

Wykaz - GR.6845.16.2019

18.09.2019

  Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Radlna część działki ewidencyjnej numer nr 122 objęta KW nr TR1T/00063265/0,

Zawiadomienie - Woj. Małopolski

10.09.2019

 WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu 11 lipca 2019 r. decyzji Nr 70/B/2019 znak: WI-XI.7840.20.4.2019.JF o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, na wniosek z 23.04.2019 r. złożony przez pełnomocnika Martę Równicką, w imieniu inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, o pozwolenie na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100/MOP 8,4 MPa do SRP Zbylitowska Góra na działkach: 42, 43, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 74, 75, obręb 0014 Zgłobice oraz na działkach: 169, 185, 186, 591, 592, 593, 594, 609, 611, 612, 613, 614, 616, 645, 646, 647, 648, 649, 652, 653/1, 653/2, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 671, 672, 680, 681/3, 682, obręb 0013 Zbylitowska Góra, jednostka ewidencyjna 121609_2 Tarnów Gmina, powiat tarnowski, województwo małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.59.2019

09.09.2019

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 06.09.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 131, 132/11, 135, 136/6, 137/2, 137/3, 137/5, 137/6, 137/8, 138 w miejscowości Radlna, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.60.2019

09.09.2019

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 05.09.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 760/17; 760/18; 760/19; 760/20 w miejscowości Jodłówka - Wałki, gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.74.2019

05.09.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) informuję, że w dniu 03.09.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 2278/17; 1729/10; 1729/14 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.73.2019

05.09.2019

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) informuję, że w dniu 03.09.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 72/1; 72/2 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.72.2019

05.09.2019

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) informuję, że w dniu 30.08.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci teletechnicznej (światłowodowej) na działkach nr 3114/7; 3114/8; 3114/9; 3114/20; 3115; 3132/7; 3132/9; 3132/11; 3153/9; 3188/5 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów oraz na działkach nr 1471/2; 1473 w miejscowości Zaczarnie, gm. Lisia Góra.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.61.2019

05.09.2019

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 04.09.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej na działkach nr: 459/3; 459/2; 459/1; 471/2; 469/8; 469/9; 469/10; 458/14; 909 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 16.02.2011
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 16.02.2011
Dokument oglądany razy: 117 614