bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.35.2017

29.08.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 24.08.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie drogi gminnej oraz budowie kanalizacji opadowej na działkach nr 88; 102/3; 103; 104; 209; 232; 235 w miejscowości Radlna gm. Tarnów.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 29.08.2017

Dokument oglądany razy: 263
« inne aktualności