bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.24.2017

30.08.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 28.08.2017 r. została wydana decyzja zmieniająca dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej – zewnętrzne zabezpieczenie przeciwpożarowe dla budynku kaplicy cmentarnej i kolumbarium na działkach nr 822/4; 823; 825 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

W ciągu 7 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 30.08.2017

Dokument oglądany razy: 235
« inne aktualności