bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wojewoda Małopolski - Informacja

05.12.2017

 Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 04 grudnia 2017 r. decyzji Nr 157/B/2017 znak: WI-XI.7840.17.65.2017.PZ o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: Przebudowa przepustu w miejscowości Poręba Radlna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 odc. 020 km 2+650 wraz z dojazdami. Adres planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Tarnów, miejscowość Poręba Radlna, droga wojewódzka nr 977, działki ewidencyjne numer: 201, 322, 582/1, 581/5 w obrębie ewidencyjnym nr 0008 Poręba Radlna w jednostce ewidencyjnej 121609_2 Tarnów-gmina.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, pokój nr 68, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zmianami) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 05.12.2017

Dokument oglądany razy: 245
« inne aktualności