bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.49.2017

28.12.2017

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 27.12.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany w decyzji nr 53/2017 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6730.1.49.2017 z dnia 12.10.2017 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 677/22; 684/2; 684/1 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 28.12.2017

Dokument oglądany razy: 220
« inne aktualności