bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6850.04.1.2019

07.06.2019

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz.2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Zgłobice, część działki ewidencyjnej numer 229/4 objęta KW nr TR1T/00062990/4 ,

2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: ok. 0.96 ha ,

3) opis nieruchomości : działka nr 229/4 (jej część) o konfiguracji w kształcie prostokąta, stanowiąca boisko sportowe wraz z terenem sąsiadującym,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/419/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Małopolskiego rocznik 2018 poz.3377 z dnia 27 kwietnia 2018 r.) oznaczona jest symbolem 1US – teren sportu, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,

6) cena nieruchomości (wartość ) 499 289.21 zł ( 116 689.07 euro),

7) wysokość opłat z tytułu użyczenia : nie dotyczy - nieodpłatnie,

8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy,

9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,

10) informacje o przeznaczeniu do użyczenia: bezprzetargowo,

11) obciążenia: nie dotyczy

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w /nabyciu/użyczeniu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do 28 czerwca 2019 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 07.06.2019

Dokument oglądany razy: 214
« inne aktualności