bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.87.2019

23.12.2019

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 09.12.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Stare Żukowice w km 1+301 - km 1+586 na działce nr 473/5 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 23.12.2019

Dokument oglądany razy: 172
« inne aktualności