bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

18.02.2020

Wójt Gminy Tarnów informuje, o możliwości ubiegania się przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy załączyć:
- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
- w przypadku producentów bydła dodatkowo należy złożyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Termin składania wniosków od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje w sprawie zwrotu podatku można uzyskać
w Urzędzie Gminy Tarnów (Referat Geodezji, Obrotu Nieruchomościami
i Rolnictwa, pok. 107) oraz pod numerem telefonu 14 688 01 14.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 18.02.2020

Dokument oglądany razy: 2140
« inne aktualności