bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014

Ta wiadomość nie była zmieniana