bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska uchwalonego uchwałą XIX/221/2016 z dnia 29 września 2016 r.

Ta wiadomość nie była zmieniana