bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów

Wersja z dnia: 30.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Załączniki graficzne - publikacja