bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Wola Rzędzińska - działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2713/1 z działką numer 2713/2 - GR.6830.03.2019

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty
Wójt Gminy Tarnów zaprasza do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Wola Rzędzińska - działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2713/1 z działką numer 2713/2.

Wyżej wymienione działki objęte są księgami wieczystymi :nr 2713/1 - KW nr TR1 T/00069598/... nr 2713/2 - KW nr TR1 T/00040792/


Ofertę z napisem „oferta - rozgraniczenie „ Wola Rzędzińska " z podaniem kwoty i terminu wykonania usługi należy złożyć w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 (dziennik podawczy), w terminie do dnia 25 lutego 2019 r. włącznie.


W kwocie usługi należy uwzględnić również stabilizację w/w granicy.


Przed złożeniem oferty, istnieje możliwość zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 107 Urzędu Gminy Tarnów -Tarnów ul. Krakowska 19 nr telefonu 14 688 01 14.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 07.02.2019 09:12
Ostatnia zmiana dnia: 2019-03-01 14:30:43
Dokument oglądany razy: 168
Nie podlega Ustawie