bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych jako działka ewidencyjna nr 120/2 z działką nr 119/1, położonych w obrębie Łękawka, gmina Tarnów - GR.6830.10.2019

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty
Wójt Gminy Tarnów zaprasza do składania ofert:

1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych jako działka ewidencyjna nr 120/2
z działką nr 119/1, położonych w obrębie Łękawka, gmina Tarnów.
2. Termin realizacji zamówienia: nie dłuższy niż 3 miesiące.
3. Kryteria oceny oferty: cena – 100%
4. Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów,
parter - dziennik podawczy, z dopiskiem: „oferta – rozgraniczenie Łękawka”
5. Termin złożenia oferty: 17.06.2019 r. do godz. 12.00
6. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, 17.06.2019 r. pok. nr 107, godz. 14.00
7. Warunki płatności: 21 dni od dnia złożenia rachunku.
8. Sposób przygotowania oferty: w formie pisemnej, w języku polskim.
9. W kwocie usługi należy uwzględnić stabilizację punktów granicznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, pokoju 107, nr telefonu 14 688 01 14.
Formularz

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 12.06.2019 16:27
Ostatnia zmiana dnia: 2019-06-18 12:20:20
Dokument oglądany razy: 120
Nie podlega Ustawie