bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony świadczenie usług na wynajem koparko – spycharki na teren Gminy Tarnów w ilości 1500 godzin w roku 2013 - GK.271.1.2013

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Przetrag zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie

I. Zamawiający: Gmina Tarnów, Wójt Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów.

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO, nie przekraczający kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759/.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na wynajem koparko – spycharki na teren Gminy Tarnów w ilości 1500 godzin w roku 2013, o następujących parametrach:
- napęd na 4 koła
- pojemność łyżki przedniej – ok. 1m³
- pojemność łyżki tylnej – 0,25 ÷0,60 m³
- długość ramienia ok. - 6m,
- tylna łyżka wymienialna na większą oraz do pogłębiania i odtwarzania rowów.


Słownik CPV: 45-52-00-00-8 /wynajem koparki wraz z obsługą operatora/

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
V. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

VI Terminy:
A/ rozpoczęcie świadczenia usługi: 3 dni od podpisania umowy
B/ zakończenie świadczenia usługi: 20-12-2013 r.Załączniki:

- SIWZ

- BZP

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 14.01.2013 15:24
Ostatnia zmiana dnia: 2013-02-14 14:42:53
Dokument oglądany razy: 1270
Podlega Ustawie