bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Porębie Radlnej, objętej Kw nr TR1T/00058407/0 - GR.6840.02.2013

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony
Przetarg nierozstrzygnięty - brak ofert

- Ogłoszenie o wyniku przetargu
Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 września 2013 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Porębie Radlnej, objętej Kw nr TR1T/00058407/0 oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki:

- numer 18/4 o pow.0.14 ha, cena wywoławcza 16800 zł netto ( 4012,04 € ), wadium 3360 zł postąpienie 170 zł,


- numer 18/5 o pow.0.12 ha, cena wywoławcza 13200 zł netto ( 3152,31 € ), wadium 2640 zł, postąpienie 140 zł,

- numer 18/6 o pow.0.13 ha, cena wywoławcza 9400 zł netto ( 2244,83 € ), wadium 1880 zł postąpienie 100 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Przeznaczenie nieruchomości: przeznaczenie podstawowe - rolnictwo, przeznaczenie towarzyszące - zabudowa powstająca w ramach gospodarstwa rolnego.

Pouczenie :
Wadium należy wpłacać przelewem na konto : Urząd Gminy Tarnów BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE, O/TARNÓW NR 08 8589 0006 0250 0926 0360 0001 w terminie do dnia 26 września 2013 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 23.08.2013 13:14
Ostatnia zmiana dnia: 2013-09-30 13:08:59
Dokument oglądany razy: 995
Podlega Ustawie