bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 grudnia 2013 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowcu - GR .6840.01.2013

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygniętyPrzeatrg zakońoczony

- Ogłoszenie o nabywcach
Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 grudnia 2013 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro) odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowcu, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka:

1) numer 39/16 o pow. 0.2641 ha , cena wywoławcza – 93 500.00 zł netto ( 22 282,60 € ),
wadium 18 700.00 zł, postąpienie 940.00 zł,
2) numer 39/17 o pow. 0.3849 ha , cena wywoławcza – 119 100.00 zł netto ( 28383,50 € ),
wadium 23 820.00 zł, postąpienie 1 200.00 zł,
3) numer 39/21 o pow. 0.2702 ha , cena wywoławcza – 44 500.00 zł netto ( 10605,09 € ),
wadium 8900,00 zł, postąpienie 450,00 zł,
4) numer 39/31 o pow. 0.3409 ha , cena wywoławcza – 46 300.00 zł netto ( 11034,06 € ),
wadium 9 260.00 zł, postąpienie 470.00 zł.
Do ceny wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

W/w nieruchomości objęte są KW nr TR1T/00053335/9.

Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów, w części dotyczącej miejscowości Tarnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXVIII/251/2012 z dnia 30 listopada 2012 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego rocznik 2012 poz.5806 z dnia 9 listopada 2012 r.) działki te oznaczone są symbolem „1MN/U” i „2MN/U”.


Pouczenie :
Wadium należy wpłacać przelewem na konto : NRB 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie Urząd Gminy Tarnów w terminie do dnia 30 listopada 2013 r. włącznie . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 04.11.2013 10:29
Ostatnia zmiana dnia: 2013-12-06 10:11:02
Dokument oglądany razy: 1098
Podlega Ustawie