bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Brava 1,6 rok produkcji 2000 stanowiący własność Gminy Tarnów.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony
Przetarg nierozstrzygnięty - Brak ofert kupna


1. Przetarg ofertowy dotyczący sprzedaży samochodu osobowego marki Fiat Brava 1,6 rok produkcji 2000 zwanego dalej przedmiotem przetargu , stanowiący własność Gminy Tarnów.
2. Wartość przedmiotu przetargu - cena wywoławcza wynosi 1 700,00 złotych
3. Przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 02.07.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, o godz. 10.00
4. Warunkiem uczestniczenia w przetargu ofertowym jest złożenie pisemnej oferty do dnia 02.07.2014 r. do godz. 9:30 która powinna zawierać :
• oznaczenie oferenta
• wskazanie przedmiotu przetargu
• datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.
5. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę.
6. Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
7. Jeżeli dwóch lub więcej oferentów zaoferowało tę samą cenę, przeprowadza się dodatkową licytacje. W przypadku przeprowadzenia licytacji, przetarg wygrywa oferent, który zaoferował wyższą cenę.
8. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
- informacje o otwarciu przetargu , przedstawienie informacji dotyczącej zasad i warunków jego przeprowadzenia,
- określenie ofert i oferentów , którzy uczestniczyli w przetargu,
- określenie ofert i oferentów , którzy wygrali przetarg,
- podpisy członków komisji i oferentów którzy przetarg wygrali.
9. Ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów oraz w sołectwach Gminy Tarnów, co najmniej 7 dni przed datą wyznaczonego przetargu.
10. W razie nie dojścia do skutku przetargu w wyznaczonym terminie, przedmiot przeznaczony do zbycia sprzedany zostanie za cenę umowną.fotografie

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 18.06.2014 13:19
Ostatnia zmiana dnia: 2014-07-08 12:12:09
Dokument oglądany razy: 765
Nie podlega Ustawie