bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie i montaż bramy garażowej w garażu w OSP Koszyce Małe - SA. 5543.14.2014

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NETTO PONIŻEJ 30 000 Euro


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-26
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wykonanie i montaż bramy garażowej w garażu w OSP Koszyce Małe.

1. Zakres prac obejmował będzie :
1) wykonanie i montaż bramy segmentowej do garażu o następujących parametrach :
wymiary : 2750, wysokość : 2560,
kolor Ral o symbolu 9006,
przeszklenia : 3 przeszklenia w panelu (okienka)
przekładnia : łańcuchowa ( otwieranie bramy za pomocą przekładni łańcuchowej)
montaż : w cenie bramy garażowej

2) w załączeniu szkic graficzny bramy


Wartość brutto za wykonanie i montaż bramy będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

W wycenie należy ująć cenę bramy wraz z montażem .

III. Warunki
1. Ofertę cenową należy wykonać na załączonym formularzu ofertowym uwzględniając cenę bramy wraz z montażem.

2. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 8a tel. 14/688-01-26 – P. Krystyna Truchan
3. Termin wykonania zamówienia do 15.09.2014 r.
4. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 31.07.2014 r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Wykonanie i montaż bramy garażowej.”
2. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Załączniki:

Brama - załącznik graficzny

Formularz ofertowy (pdf)

Formularz ofertowy (odt)

Brama - dodatkowe wymiary

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 23.07.2014 08:59
Ostatnia zmiana dnia: 2014-07-28 09:11:16
Dokument oglądany razy: 930
Nie podlega Ustawie