bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na urządzenie zieleni przy Przedszkolu na dz. Nr 311/27 w Zgłobicach - IR- 2227/33/09/2014

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NETTO
PONIŻEJ 30 000 EURO NETTO


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-34
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Urządzenie zieleni przy Przedszkolu na dz. Nr 311/27 w Zgłobicach".

III. Zakres prac do wykonania:
1. Przygotowanie gruntu pod nasadzenia roślinne o powierzchni 615 m² – w tym:

-Likwidacja chemiczna istniejących chwastów (Rundup)na powirzchni 320 m²
-Oczyszczenie gruntu wraz z wywozem nieczystości.
-Nawożenie organiczne gruntu(Obornik granulowany 120 kg).
-Nawożenie mineralne gruntu (Hydro Complex Yara 30 kg).
-Spulchnienie gruntu glebogryzałka na głębokość 30 cm,wraz z wymieszaniem nawozów.
-Plantowanie gruntu pod nasadzenia roślinne.
-Nasadzenia roślinne.

2.Stabilizacja roślinności drzewiastej palikami drewnianymi średnicy 4-5 cm

-Palik drewniany okorowany,zaimpregnowany,wysokości 250-280 cm/sztuk 32.
-Palik drewniany okorowany,zaimpregnowany, wysokości 150-170 cm/sztuk 28 .
-Taśma elastyczna do mocowania form drzewiastych 50 metrów.


3.Wyściółkowanie nasadzeń roślinnych włókniną i korą sosnową o łącznej powierzchni 615 m²

-Włóknina do ściółkowania gruntu.
-Drut średnicy 4 mm.do mocowania włókniny 40 kg.
-Kora sosnowa do ściółkowania nasadzeń,grubości 4-5 cm.


4.Wykonanie trawników gazonowych z siewu o łącznej powierzchni 1.327 m²

-Likwidacja chemiczna istniejących chwastów (Rundup) na powierzchni 900 m²
-Oczyszczenie gruntu wraz z wywozem nieczystości.
-Nawożenie organiczne (Obornik granulowany 250 kg) .
-Nawożenie mineralne (Complex Yara) 60 kg.
-Dolomit(Nawóz wapniowo-magnezowy)350 kg.
-Humus płynny 25 litrów.
-Wymieszanie nawozów glebogryzałką wraz ze spulchnieniem gruntu.
-Plantowanie gruntu.
-Stabilizacja gruntu walcem ogrodniczym.
-Siew nasion traw(Mieszanka traw gazonowych) 90 kg.
-Humusowanie gruntu warstwą 1-2 cm (Torf odkwaszony ph 5.5-6.5),sztuk90(worek 250 litrów).
-Ubicie gruntu walcem ogrodniczym.
-Podlanie gruntu .

5.Wykonanie trawników drogowych/przemysłowych z siewu o łącznej powierzchni 550 m²
-Likwidacja chemiczna istniejących chwastów (Rundup) na powierzchni 900 m²
-Oczyszczenie gruntu wraz z wywozem nieczystości.
-Spulchnienie gruntu glebogryzałką..
-Plantowanie gruntu.
-Stabilizacja gruntu walcem ogrodniczym.
-Siew nasion traw 20 kg.
-Humusowanie gruntu (Torf odkwaszony ph 5.5-6.5),sztuk40(worek 250 litrów).
-Ubicie gruntu walcem ogrodniczym.
-Podlanie gruntu .

6. Wykaz drzew, krzewów i roślin do nasadzenia w załączniku

III. Warunki.

1. Termin wykonania zamówienia do 15.09.2014 r.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
1. Ofertę z podana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 08.08.2014 r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „ Urządzenie zieleni przy Przedszkolu na dz. Nr 311/27 w Zgłobicach".
2. Kryterium wyboru oferty: cena 100% .

Załączniki:

- Wykaz drzew, krzewów i roślin do nasadzenia
- Formularz ofertowy (pdf)
- Formularz ofertowy (odt)

Opublikował: Klaudiusz Dzik
Publikacja dnia: 31.07.2014 09:06
Ostatnia zmiana dnia: 2014-07-31 09:06:53
Dokument oglądany razy: 1013
Nie podlega Ustawie