bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o sprzedaży działek - GR .6840.06.2014

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty

Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 2014 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro) odbędzie się przetarg na sprzedaż nieruchomości:

Tarnowiec - przetarg ustny nieograniczony :
(I przetarg )
- numer 39/37 o pow. 0.1307 ha., cena wywoławcza – 13500.00 zł netto ( 3214,29 € ),
wadium 2 700.00 zł, postąpienie 140,00 zł, „2 MN/U”, (obciążenia: zabudowa możliwa po
przełożeniu sieci wod.- kan. i sieci energetycznej),
- numer 39/26 o pow. 0.1912 ha., cena wywoławcza – 67 700,00 zł netto ( 16 119,05 € ),
wadium 13 540.00 zł, postąpienie 680,00 zł, „2 MN/U”,

(II przetarg)
- numer 39/25 o pow. 0.2079 ha , cena wywoławcza – 70 400.00 zł netto ( 16 836,06 € ),
wadium 14 080.00 zł, postąpienie 710,00 zł, (obciążenie: częściowo ok. 1/6 w strefie
technicznej gazociągu wysokoprężnego ).
Wg miejscowego planu w/w nieruchomości (objęte KW nr TR1T/00053335/9) przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

Jodłówka-Wałki – przetarg ustny ograniczony:
(I przetarg)
- numer 805 o pow. 0.32 ha , cena wywoławcza – 10 500.00 zł netto ( 2500,00 € ),
wadium 2 100.00 zł, postąpienie 110,00 zł, (obciążenie: brak dostępu do drogi publicznej ). W/w nieruchomość (objęta KW nr TR1T/00003075/3) wg planu rolno-leśnego stanowi teren rolny („R1”).

Do wylicytowanych cen działek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Pouczenie :
Wadium należy wpłacać przelewem na konto : NRB 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie Urząd Gminy Tarnów w terminie do dnia 10 października 2014 r. włącznie . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika.


Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

mapa

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 09.09.2014 12:45
Ostatnia zmiana dnia: 2014-10-14 12:50:31
Dokument oglądany razy: 921
Nie podlega Ustawie