bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę fragmentów ścieżek rowerowych oraz fragmentu chodnika przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnów w 2015 r. - GK.271.13.2015

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
 

Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty


Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 – tekst jednolity z p. zm./

I. Zamawiający: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) dokończenie budowy ścieżki rowerowej w Błoniu przy drodze powiatowej nr 1396 K relacji Zgłobice – Szczepanowice na odcinku o dł. ok. 310 mb,
2) dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1376K relacji Skrzyszów – Łękawka w miejscowości Łękawka o dł. ok. 85 mb,
3) budowa ścieżki rowerowej w Jodłówce- Wałkach przy drodze powiatowej nr 1371K relacji Tarnów – Wałki – Żukowice Stare na odcinku o dł. ok.405 mb,

Zakres robót obejmuje m. in.:
roboty rozbiórkowe,
roboty ziemne,
wykonanie odwodnienia poprzez kanalizację opadową z rur PCV,
wykonanie podbudowy,
ułożenie krawężnika na ławie betonowej,
ułożenie obrzeża na ławie betonowej,
wykonanie ścieżki rowerowej lub chodnika z kostki gr 6 cm w kolorze szarym oraz czerwony pasek, kostka Holland,
wykonanie wjazdów w ciągu ścieżki rowerowej lub chodnika z kostki gr 8 cm w kolorze czerwonym, kostka Holland.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień:
45-23-32-20 7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg,
45-23-24-52 5 – roboty odwadniające i nawierzchniowe.
Załączniki:
- SIWZ
- SIWZ (doc)
- Przedmiary
- BZP

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 12.05.2015 16:12
Ostatnia zmiana dnia: 2015-06-17 15:35:59
Dokument oglądany razy: 1006
Podlega Ustawie