bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę fragmentu ścieżki rowerowej przy drodze gminnej 103/4 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów do kwoty 25 239,70 zł - GK.271.27.2015

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze ofertyI. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-42
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Budowa fragmentu ścieżki rowerowej przy drodze gminnej 103/4 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów do kwoty 25 239,70 zł (brutto)

1. Zakres prac obejmował będzie m.in.:
1) rozwiązania konstrukcyjne dotyczące budowy ścieżki rowerowej oraz zjazdów zawarte są
w opisie technicznym do projektu architektoniczno budowlanego (zał opis PAB.pdf)
2) rozwiązania dotyczące wykonania kanalizacji opadowej zawarte są w opisie technicznym kanalizacji deszczowej (zał. opis. kanalizacja.pdf)


2. Oferowana długość ścieżki rowerowej będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

3. W wycenie należy ująć wszystkie materiały i czynności konieczne do wykonania całości robót. Do wyceny i do zabudowy należy użyć wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
W cenie oferty należy ująć także koszty zorganizowania i rozbiórki tymczasowego zaplecza budowy, opłaty za zużytą energię, wodę.

III. Warunki
1. Ofertę cenową należy wykonać uwzględniając wszystkie roboty związane z realizacją powyższego zakresu prac.
2. Wycenę należy złożyć w formie kosztorysu uproszczonego wraz z zestawieniem Robocizny, Materiału i Sprzętu w oparciu o zakres prac przedstawiony w pkt II, ppkt.1. oraz projekcie budowlanym.

3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. tel. 14/688-01-43, 14/688-01-42,
4. Termin wykonania zamówienia do 10.12.2015 r.
5. Okres gwarancji: min. 36 miesięcy.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie długości ścieżki rowerowej.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 27.11.2015r. do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Budowa fragmentu ścieżki rowerowej przy drodze gminnej 103/4 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów do kwoty 25 239,70 zł (brutto)”
2. Kryterium wyboru oferty: oferowana długość ścieżki rowerowej.
Załączniki:
- opis PAB,
- opis kanalizacja,
- projekt,
- profil kanalizacja

- Formularz ofertowy

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 24.11.2015 14:19
Ostatnia zmiana dnia: 2015-12-10 08:31:27
Dokument oglądany razy: 744
Nie podlega Ustawie