bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w kierunku „Ostrej Góry” w Łękawce - GK.271.3.2016

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze ofertyI. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w kierunku „Ostrej Góry” w Łękawce

1. Zakres prac obejmował będzie m.in.:
- zakup map zasadniczych i ewidencyjnych
- wykonanie map do celów projektowych
- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
- przygotowanie wniosku o warunki przyłączeniowe
- uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych
- uzyskanie wymaganych zezwoleń i uzgodnień
- opracowanie czterech egz. projektu budowlanego
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ślepego
2. Wartość brutto za opracowanie w/w projektu będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

III. Warunki
W wycenie należy ująć wszystkie koszty niezbędne do wykonania całości projektu.
Do oferty należy dołączyć kopię uprawnień projektowych o specjalności elektrycznej.
Termin wykonania zamówienia do 30.06.2016 r.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. 14/688-01-15

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 15.02.2016r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w kierunku „Ostrej Góry” w Łękawce”
Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Załączniki:

- Formularz
- Mapa z zaznaczonym zakresem opracowaniaOpublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 09.02.2016 09:54
Ostatnia zmiana dnia: 2016-02-19 13:37:22
Dokument oglądany razy: 575
Nie podlega Ustawie