bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Nowodworzu - GR.6830.03.2016

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty
Wójt Gminy Tarnów zaprasza do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Nowodworzu – ustalenia przebiegu granicy działki nr 93/16 objętej Kw nr TR1T/00040226/8 z działką nr 93/17 objętą KW nr TR1T/00118728/5, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. Akt I OSK 2404/14


Ofertę z napisem „oferta - rozgraniczenie Nowodworze” z podaniem kwoty i terminu realizacji w/w usługi należy złożyć w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 (dziennik podawczy ), w terminie do dnia 5 lutego 2016 r. włącznie.

Przed złożeniem oferty, istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji - pokój 107 Urzędu Gminy Tarnów ( Tarnów ; ul. Krakowska 19 , nr telefonu 14 688 01 14 ).

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 22.01.2016 13:22
Ostatnia zmiana dnia: 2016-02-23 12:31:05
Dokument oglądany razy: 658
Nie podlega Ustawie