bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości – działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 599 położonej w Woli Rzędzińskiej z działkami numer 602, 597/2, 598, 601 i 600 położonymi w Woli Rzędzińskiej - GR.6830.07.2016

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 

Wójt Gminy Tarnów zaprasza do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości – działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 599 położonej w Woli Rzędzińskiej z działkami numer 602, 597/2, 598, 601 i 600 położonymi w Woli Rzędzińskiej.

Działki w/w stanowią własność:
nr 599 - Jachym Zdzisław , Jachym Franciszka,
nr 602 - Budzik Zuzanna,
nr 597/2 - Armatys Stanisław, Armatys Grażyna,
nr 598 - Helena Wajda, Adolf Wajda ,
nr 601 - Iwaniec Helena, Jachym Franciszka, Samel Wiktoria,
Wajda Adolf, Żmuda Adela /władanie po 1/5/,
nr 600 - Iwaniec Czesław , Iwaniec Helena .

Ofertę z napisem „oferta - rozgraniczenie Wola Rzędzińska ” z podaniem kwoty i terminu wykonania usługi należy złożyć w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 (dziennik podawczy ), w terminie do dnia 15 lipca 2016 r. włącznie.

W kwocie usługi należy uwzględnić również koszt sporządzenia dokumentów niezbędnych do wydania postanowienia o obciążeniu kosztami uczestników postępowania rozgraniczeniowego


Dodatkowe informacje (przed złożeniem oferty ) można uzyskać w pokoju 107 Urzędu Gminy Tarnów - Tarnów ul. Krakowska 19 , nr telefonu 14 688 01 14.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 28.06.2016 10:28
Ostatnia zmiana dnia: 2016-06-28 10:28:59
Dokument oglądany razy: 587
Nie podlega Ustawie