bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie zgodnie z art.67 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyceny nieruchomości - GR.6844.01.2017

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty




Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty

Wójt Gminy Tarnów zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie zgodnie z art.67 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyceny nieruchomości, w celu ustalenia stawki procentowej od ceny tej nieruchomości do opłat z tytułu trwałego zarządu – dotyczy działki nr 111 o pow. 0.2355 ha położonej w Tarnowie, zabudowanej budynkiem murowanym 4 kondygnacyjnym obręb ewidencyjny 228, objętej KW nr TR1T/0060214/7 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

Działka w/w stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa.

Ofertę z napisem „wycena – trwały zarząd” z podaniem kwoty i terminu wykonania usługi należy złożyć w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 (dziennik podawczy ), w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. włącznie.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 24.01.2017 08:26
Ostatnia zmiana dnia: 2017-02-02 13:58:12
Dokument oglądany razy: 550
Nie podlega Ustawie