bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 listopada 2011 r. o godz. 930 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro) odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 755/6 położona w Zbylitowskiej Górze objęta KW nr TR1T/00101908/9 - GR .6840.09.2011

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 listopada 2011 r. o godz. 930 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro) odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 755/6 położona w Zbylitowskiej Górze objęta KW nr TR1T/00101908/9, przeznaczona w miejscowym planie Zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Wielkie i Zgłobice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXVI/254/2005 z dnia 07.07.2005 r.(Dz.U.Woj Małopolskiego Nr 386 poz.2831 z dnia 19.07.2005 r.) na: przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna (symbol 16-KW), przeznaczenie uzupełniające - obiekty infrastruktury technicznej.

Działka nr 755/6 jest w kształcie litery „C” , nie posiada dostępu do drogi gminnej, stąd uczestnictwo w przetargu ogranicza się do osób bezpośrednio z nią sąsiadujących.

Cena wywoławcza – 75 000 zł (17128 €) netto, 92250 zł brutto (21068 €). Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 % .

Wadium wynosi 15000 zł, postąpienie 750 zł.

Obciążenia nieruchomości:
- roszczenia z tytułu wypłaty odszkodowania za działkę nr 755/6,
- wniosek poprzedniego właściciela zbywanej działki o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Tarnowie znak: RTGG-13-7212/036/96 z dnia 20 kwietnia 1996 r. w przedmiocie przejścia na własność Gminy Tarnów działki ewidencyjnej nr 755/6

Pouczenie :
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Tarnów: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Tarnów nr 37 1130 1235 0031 5004 5620 0006 w terminie do dnia 24 listopada 2011 r. włącznie .

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 26.10.2011 13:55
Ostatnia zmiana dnia: 2011-10-26 13:55:08
Dokument oglądany razy: 1123
Nie podlega Ustawie