bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie podziałów geodezyjnych - GR.6822.11.2017

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty
Wójt Gminy Tarnów zaprasza geodetów do składania ofert na wykonanie podziałów geodezyjnych:
1) Koszyce Małe działki numer: 448/2, 450, 451/4, 451/3, 447/2, 438 i 449 - wydzielenia drogi, zgodnie z planem (wg ustawa z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 2016 r.,poz.2147 ),
2) Nowodworze połączenie działek nr 248/6, 248/5, 248/4 i 248/3, a następnie wydzielenie drogi ( art . 95 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ),
3) Błonie działka nr 312 – wydzielenie drogi art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r Nr 133 poz. 872 z późn. zm.).

Dla każdego z podziałów wymienionych w punktach 1 do 3 należy podać łączną kwotę, przy czym dla działek wymienionych w punkcie 1 należy podać cenę usługi za wydzielenie pierwszej działki i cenę za każdą następną działkę.

Ofertę z napisem „podział nieruchomości - drogi” z podaniem kwoty i terminu wykonania usługi należy złożyć w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 (dziennik podawczy ), w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. włącznie.

Dane teleadresowe – nr telefonu: 14 688 01 14Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 17.02.2017 13:10
Ostatnia zmiana dnia: 2017-03-03 15:18:19
Dokument oglądany razy: 511
Nie podlega Ustawie