bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowcu, objętych KW nr TR1T/00053335/9, niezabudowanych - GR.6840.12.1.2017

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 sierpnia 2017 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala konferencyjna, pok. 207 II piętro) odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowcu, objętych KW nr TR1T/00053335/9, niezabudowanych:

1) działka nr 39/16 ,pow.0.2641ha, cena wywoławcza – 98 245,00 zł netto ( 23 164,43 €),
wadium 19 000,00 zł , przeznaczenie – wg planu „MN/U” , obciążenia – brak,

2) działka nr 39/24 ,pow.0.2563 ha, cena wywoławcza – 78 480,00 zł netto ( 18 504,20 €),
wadium 15 600.00 zł , przeznaczenie – wg planu „MN/U” ,obciążenia – strefa techniczna gazociągów wysokoprężnych,

3) działka nr 39/17 ,pow.0. 3849 ha, cena wywoławcza – 125 626,00 zł netto ( 29 620,39 €), wadium 25 000.00 zł , przeznaczenie – wg planu „MN/U”, obciążenia – strefa techniczna gazociągów wysokoprężnych.

Termin zagospodarowania – nie dotyczy. Ograniczenia – brak. Zobowiązania – brak.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu, przelewem na konto : NRB 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie Urząd Gminy Tarnów w terminie do dnia 29 lipca 2017 r. włącznie . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu. Wadium podlega zwrotowi (przelewem), w całości osobie, która nie stała się nabywcą.


Do wylicytowanych cen działek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Pouczenie :
W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Tarnowiec, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu , w prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane teleadresowe – nr telefonu: 14 688 01 14

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 30.06.2017 14:37
Ostatnia zmiana dnia: 2017-06-30 14:37:51
Dokument oglądany razy: 340
Nie podlega Ustawie