bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie w trybie przepisów art.77 w zw. z art.149 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) wyceny określającej wartość rynkową gruntów do celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste - GR.6843.02.2017

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty
Wójt Gminy Tarnów zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie w trybie przepisów art.77 w zw. z art.149 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) wyceny określającej wartość rynkową gruntów do celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

Nieruchomości podlegające wycenie utworzone są z niżej wymienionych działek:

1) Radlna działka nr 119/2 i 119/10,
2) Wola Rzędzińska działka nr 1453/6,
3) Tarnowiec działka nr 33/116,
4) Tarnowiec działka nr 33/125,
5) Tarnowiec działka nr 33/126,
6) Tarnowiec działka nr 33/105,
7) Tarnowiec działka nr 33/121,
8) Nowodworze działka nr 94/1,
9) Nowodworze działka nr 102/1,
10) Zbylitowska Góra działka nr 710,
11) Zgłobice działka nr 224/10,
12) Koszyce Wielkie działka nr 690/2 i 692/4 ,
13) Koszyce Wielkie działka nr 699/7,

Ofertę z napisem „wycena użytkowanie wieczyste” z podaniem kwoty i terminu wykonania usługi należy złożyć w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 (dziennik podawczy ), w terminie do dnia 15 września 2017 r. włącznie.

Termin wykonania w/w wyceny - do 20 października 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 107 Urzędu Gminy Tarnów - Tarnów ul. Krakowska 19, nr telefonu 14 688 01 14.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 28.08.2017 16:05
Ostatnia zmiana dnia: 2017-09-20 15:13:15
Dokument oglądany razy: 405
Nie podlega Ustawie