bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2014 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Wójt Gminy TarnówNa podstawie art. 13 ust.1 i art. 15 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/366/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” Wójt Gminy Tarnów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Tarnów pod nazwą "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, w tym sportu, wśród dzieci i młodzieży, w klubach sportowych i uczniowskich klubach sportowych" w roku 2014.

Łączna kwota planowana na realizację zadania: 411 000,00 zł.
 Załączniki:

- Zarządzenie nr VI/156/2013 Wójta Gminy Tarnów z 18 listopada 2013 r.

- Wzór umowy

- Wzór oferty -  wer. doc    (wer. pdf)

- Wzór sprawozdania

- Formularz zgłoszeniowy dla kandydata do pracy w komisjach

- Program współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 18.11.2013
Dokument oglądany razy: 1268
Ostatnie zmiany: 2013-11-18 20:40:39