bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XI Sesja Rady Gminy Tarnów - 2 grudnia 2015 r.
UCHWAŁA NR XI/129/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015-25

UCHWAŁA NR XI/130/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/131/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XI/132/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/133/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji oraz załączników na podatek rolny

UCHWAŁA NR XI/134/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XI/135/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji oraz załączników na podatek leśny

UCHWAŁA NR XI/136/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tarnów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

UCHWAŁA NR XI/137/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XI/138/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

UCHWAŁA NR XI/139/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Błoniu

UCHWAŁA NR XI/140/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałkach

UCHWAŁA NR XI/141/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękawce


Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 09.12.2015
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.12.2015
Dokument oglądany razy: 2 259