bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XII Sesja Rady Gminy Tarnów - 29 grudnia 2015 r.UCHWAŁA NR XII/142/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015-25

UCHWAŁA NR XII/143/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/144/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2016-25

UCHWAŁA NR XII/145/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/146/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie:Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/147/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/148/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  dla Gminy Tarnów na lata 2015-21.
Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 31.12.2015
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 31.12.2015
Dokument oglądany razy: 2 027