bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XIII Sesja Rady Gminy Tarnów - 26 stycznia 2016 r.


UCHWAŁA NR XIII/149/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XIII/150/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów w miejscowości Jodłówka-Wałki

UCHWAŁA NR XIII/151/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

UCHWAŁA NR XIII/152/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XIV/120/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007 r. w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

UCHWAŁA NR XIII/153/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie:rozpatrzenia zarzutów p. Agnieszki Węglińskiej, p. Piotra Rybskiego i p. Dariusza Cholewy dot. umowy dzierżawy nieruchomości w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XIII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia MPZP w części miejscowości Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XIII/155/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XIII/156/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XIII/157/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie:uchwalenia planu pracy Rady Gminy Tarnów w 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/158/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

UCHWAŁA NR XIII/159/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

UCHWAŁA NR XIII/160/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz określenia ich wysokości
Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 29.01.2016
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 29.01.2016
Dokument oglądany razy: 2 284