bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XV Sesja Rady Gminy Tarnów - 26 kwietnia 2016 r.UCHWAŁA NR XV/183/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwienia 2016 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2016-25

UCHWAŁA NR XV/184/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/185/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: zciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie

UCHWAŁA NR XV/186/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnów na lata 2016-20

UCHWAŁA NR XV/187/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.

UCHWAŁA NR XV/188/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwienia 2016 r. w sprawie: przyjęcia "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Tarnów na lata 2016-24"

UCHWAŁA NR XV/189/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwienia 2016 r. w sprawie: likwidacji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

UCHWAŁA NR XV/190/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwienia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XV/191/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwienia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tarnowcu

UCHWAŁA NR XV/192/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwienia 2016 r. w sprawie: uchwalenia rapotu z wykonania Programu Ochrony Środowiska w Gminie Tarnów w latach 2013-14 z uwzględnieniem roku 2015

UCHWAŁA NR XV/193/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwienia 2016 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów - aktualizacja na lata 2016-20"

UCHWAŁA NR XV/194/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwienia 2016 r. w sprawie: przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Tarnów na lata 2016-23"

Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 02.05.2016
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 02.05.2016
Dokument oglądany razy: 1 923