bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XVII Sesja Rady Gminy Tarnów - 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/195/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/196/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/197/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: ustalenia cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Tarnów oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach

UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XVII/199/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 30.05.2016
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 30.05.2016
Dokument oglądany razy: 1 745