bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.03.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano usługi

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Tarnów

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U 2005 nr 64 poz. 565 ) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U 2005 Nr 200 poz. 1651) informujemy, że Urząd Gminy Tarnów uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy - Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP, jako "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy posiadać konto użytkownika na platformie ePUAP.

Wszelkie informacje dotyczące korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w tym usługa założenia konta użytkownika w serwisie ePUAP jest dostępna pod adresem http://epuap.gov.pl

Dokumenty elektroniczne będą przyjmowane tylko i wyłącznie w przypadku przesłania ich poprzez wskazany powyżej adres elektronicznej skrzynki podawczej.

Urząd Gminy Tarnów za pomocą platformy ePUAP świadczy poniższe usługi:
Złożenie wniosku do Instytucji

- celem świadczonej usługi jest udostępnienie możliwości złożenia dowolnego wniosku przez obywatela.
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

- celem świadczonej usługi jest udostępnienie rejestru wyborców, sprawdzenie czy dana osoba figuruje w rejestrze wyborców.
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

- celem świadczonej usługi jest dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Wniosek o zmianę danych w ewidencji działalności gospodarczej

- celem świadczonej usługi jest dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej.
Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej

- celem świadczonej usługi jest zawieszenie działalności gospodarczej.
Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej

- celem świadczonej usługi jest wznowienie działalności gospodarczej.
Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

- celem świadczonej usługi jest wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

Dokumenty elektroniczne doręczane przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą do Urzędu Gminy Tarnów muszą być podpisane Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym, wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez uprawnionego polskiego wystawcę w formacie Xades-Bes. Natomiast dokumenty nie opatrzone Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym, zawierające dane niekompletne lub dane zawierające niebezpieczne elementy mogą być odrzucane i nie rozpatrywane. Akceptowalne formaty załączników to: PDF, ODT, SXW, DOC (za wyjątkiem DOCX), RTF, TXT, XLS, CSV, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, ZIP, ARJ, HTML, HTM.

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia kwalifikowanych, doręczonych dokumentów elektronicznych będzie wydawane automatycznie.


Opublikował: Klaudiusz Dzik
Ostatnia zmiana: 21.03.2011
Podpisał:
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 21.03.2011
Dokument oglądany razy: 1 025