bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.11.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Publikacja projektu, raportu i map - wer. 11-2016 (23-11-2016 ms)

Rewitalizacja Gminy Tarnów

Podstawowe informacje o rewitalizacji
Nabór na projekty rewitalizacyjne

Zaproszenie do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych

Wniosek o umieszczenie projektu w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2020 - zadania inwestycyjne

Wniosek o umieszczenie projektu w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2020 - zadania społeczneInformacje

Ponowne konsultacje społeczne 23 listopada - 23 grudnia 2016 r.
Dokumenty:

UCHWAŁA NR XXI/244/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie: uchylenia uchwały

UCHWAŁA NR XIX/227/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XIX/228/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego

RAPORT z diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych Gminy Tarnów wraz z uzasadnieniem i rekomendacją terenów do objęcia Gminnym Programem Rewitalizacji - Projekt

Mapy:

- Biała

- Jodłówka-Wałki

- Koszyce Małe

- Koszyce Wielkie

- Łękawka

- Radlna

- Tarnowiec

- Wola Rzędzińska

- Zawada

- Zbylitowska Góra

- Zgłobice


Projekt w sprawie: zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022

Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022 oraz zasady jego działania - Projekt

Ogłoszenie o rewitalizacji Wójta Gminy Tarnów - zaproszenie do konsultacji

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015.1777)
Dane adresowe:

tel: 14 688 01 16 

e-mail: rewitalizacja(małpa)gmina.tarnow.plOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 15.11.2016
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 20.06.2016
Dokument oglądany razy: 2 297