bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy Tarnów - 2003 r.

 

Uchwała XIV/106/2003 - wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała XIV/105/2003 - odstąpienie od sporządzenia mpzp dla terenu górniczego "Tarnów"

Uchwała XIV/104/2003 - przystąpienie do sporządzenia mpzp dla cz. miejsc. Zbylitowska Góra, Koszyce Wielkie i Zgłobice

Uchwała XIV/103/2003 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XIV/102/2003 - wykaz nie zreralizowanych wydatków zamieszczonych w uchwale budżetowej w 2003 r.

Uchwała XIV/101/2003 - wysokośći stawek podatku od środków transportowych

Uchwała XIV/100/2003 - ustalenie opłaty administracyjnej za wypis/wyrys z mpzp

Uchwała XIII/99/2003 - w sprawie zbycia neruchomości - zmiana treści uchwały

Uchwała XIII/98/2003 - GPPiRPA

Uchwała XIII/97/2003 - wprowadzenie zmian w statucie Gminy Tarnów

Uchwała XIII/96/2003 - przekształcenie Sz. P. w Koszycach Małych i PP w Koszycach Małych

Uchwała XIII/95/2003 - nabycie nieruchomości

Uchwała XIII/94/2003 - zbycie nieruchomości

Uchwała XIII/93/2003 - zaciągnięcie zoobowiązań

Uchwała XIII/92/2003 - zaciągnięcie zoobowiązań

Uchwała XIII/91/2003 - wyrażenie zgody

Uchwała XIII/90/2003 - wyrażenie zgody

Uchwała XIII/89/2003 - zabezp. kredytu długoterminowego

Uchwała XIII/88/2003 - ustalenie opłaty administracyjnej za wypis/wyrys z mpzp

Uchwała XIII/87/2003 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XIII/86/2003 - ustalenie opłaty administracyjnej za wypis/wyrys z mpzp

Uchwała XIII/85/2003 - opłata targowa

Uchwała XIII/84/2003 - podatek od posiadania psa

Uchwała XIII/83/2003 - podatek od środków transportowych - wysokości stawek

Uchwała XIII/82/2003 - określenie wzoru formularza i informacji na podatek leśny

Uchwała XIII/81/2003 - podatek rolny - obniżenie średniej ceny skupu żyta

Uchwała XIII/80/2003 - podatek od nieruchomości

Uchwała XIII/79/2003 - wniesienie aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów

Uchwała XII/78/2003 - upoważnienie dyrektora

Uchwała XII/77/2003 - upoważnienie dyrektora

Uchwała XII/76/2003 - zmiana uchwały dot. GPPiRPA

Uchwała XII/75/2003 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XII/74/2003 - zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XII/73/2003 - zgoda na zbycie nieruchomości

Uchwała XII/72/2003 - zgoda na zbycie nieruchomości

Uchwała XII/71/2003 - zasady polityki czynszowej

Uchwała XII/70/2003 - odstąpienie od sporządzenia mpzp w cz. miejsc. Koszyce Wielkie

Uchwała XII/69/2003 - wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego - program SAPARD

Uchwała XII/68/2003 - wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego - program SAPARD

Uchwała XII/67/2003 - wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego - program SAPARD

Uchwała XII/66/2003 - wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego - program SAPARD

Uchwała XII/65/2003 - w sprawie wyboru ławników

Uchwała XI/64/2003 - zaciągnięcie zobowiązań

Uchwała XI/63/2003 - powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała XI/62/2003 - nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej

Uchwała XI/61/2003 - zmiana imienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej

Uchwała XI/60/2003 - nadanie statutu Szkole Podstawowej w Błoniu

Uchwała XI/59/2003 - zatwierdzenie dokumentacji

Uchwała XI/58/2003 - wyrażenie zgody na zmianę porozumienia

Uchwała X/57/2003 - wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia

Uchwała X/56/2003 - uchwalenie mpzp w cz. miejsc. Koszyce Wielkie

Uchwała X/52/2003 - zmiana uchwały budżetowej na 2003 r.

Uchwała X/51/2003 - uchwalenie Statutu Gminy Tarnów

Uchwała VIII/50/2003 - zasady i tryb odpłatności za dożywianie uczniów w szkołach

Uchwała VIII/49/2003 - zmiana uchwały - dot. kryteriów i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych

Uchwała VIII/48/2003 - rozpatrzenie zarzutu wniesionego do mpzp

Uchwała VIII/47/2003 - zmiana uchwały budżetowej na 2003 r.

Uchwała VIII/46/2003 - wynagrodzenie zasadnicze I kategorii 

Uchwała VIII/45/2003 - dodatki motywacyjne dla nauczycieli

Uchwała VIII/44/2003 - przekształcenie Szkoły Filialnej w Błoniu

Uchwała VIII/43/2003 - ustalenie inkasentów podatku rolnego

Uchwała VIII/42/2003 - absolutorium

Uchwała VII/41/2003 - Uchwała Budźetowa na 2003 r.

Uchwała VI/40/2003 - zamiar przekształcenia szkoły filialnej w Błoniu

Uchwała VI/39/2003 - zatwierdzenie planów pracy komisji

Uchwała VI/38/2003 - uchylenie uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu

Uchwała VI/37/2003 - wyznaczenie osób do prowadzenia zebrań wiejskich

Uchwała VI/36/2003 - zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała VI/35/2003 - wybór banku obsługującego budżet Gminy Tarnów

Uchwała VI/34/2003 - ustalenie wysokości dodatku specjalnego

Uchwała VI/33/2003 - GPPiRPA

Uchwała V/32/2003 - wyrażenie zgodyOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.01.2017
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 23.01.2017
Dokument oglądany razy: 2 498