bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXVII Sesja Rady Gminy Tarnów - 31 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR XXVII/287/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXVII/288/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/289/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego

Uchwała nr XXVII/290/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr XXVII/291/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w szkołach podstawowych posiadających obwód, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów

Uchwała nr XXVII/292/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: uchwalenia mpzp w cz. miejsc. Koszyce Wielkie, Koszyce Małe i Zgłobice

Uchwała nr XXVII/293/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr XXVII/294/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

Uchwała nr XXVII/295/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Woj. Małopolskim

Uchwała nr XXVII/296/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu

Uchwała nr XXVII/297/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

Uchwała nr XXVII/298/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tarnowcu

Uchwała nr XXVII/299/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej

Uchwała nr XXVII/300/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Błoniu

Uchwała nr XXVII/301/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Uchwała nr XXVII/302/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: Gminny Program Opieki nad zabytkami na lata 2017-20
Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 07.04.2017
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 07.04.2017
Dokument oglądany razy: 1 622