bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy Tarnów - 2001 r.

Uchwała XVI/386/2001 -

Uchwała XVI/385/2001 - Nabycie nieruchomości

Uchwała XVI/384/2001 - wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego

Uchwała XVI/383/2001 - wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego

Uchwała XVI/382/2001 - Zaciągnięcia pozyczki

Uchwała XVI/381/2001 - zabezpieczenie kredytu na pokrycie brakujących środków na realizacje wydatków w oświacie oraz na remonty i inwestycje na drogach gminnych zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A Oddział w tarnowie

Uchwała XVI/380/2001 - Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia

Uchwała XVI/379/2001 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/378/2001 - Zbycie nieruchomości

Uchwała XVI/377/2001 - zbycie nieruchomości

Uchwała XVI/376/2001 - nabycie nieruchomości

Uchwała XVI/375/2001 - wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego

Uchwała XVI/374/2001 - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego

Uchwała XVI/373/2001 - Procedury uchwalenia budżetu ,rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwała XVI/372/2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów

Uchwała XVI/371/2001 - Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu/ z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spozycia w miesjcu sprzedaży

Uchwała XVI/370/2001 - Rozwiązanie Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała XVI/369/2001 - Zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zakresu dokonywania przez Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy

Uchwała XVI/368/2001 - Zmiana Statutu Gminy tarnów

Uchwała XVI/367/2001 - Wyrażenie zgody na przystapienie do realizacji projektu

Uchwała XVI/366/2001 - zabezpieczenie pozyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Woli Rzędzińskiej z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie

Uchwała XVI/365/2001 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/364/2001 - Powołanie komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego w Szkole Podsatwowej w tarnowcu

Uchwała XVI/363/2001 - Powołanie komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w tarnowcu

Uchwała XVI/362/2001 - Powołanie komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego w Gimnazjum Nr 2 w tarnowcu

Uchwała XVI/361/2001 - Powołanie komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopien nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Porębie radlnej

Uchwała XVI/360/2001 - Powołanie komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w KOszycach Wielkich

Uchwała XVI/359/2001 - Powołanie komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Koszycach Wielkich

Uchwała XVI/358/2001 - Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego

Uchwała XVI/357/2001 - zbycie nieruchomości

Uchwała XVI/356/2001 - nabycie nieruchomości

Uchwała XVI/355/2001 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/354/2001 - Zmiana uchwały w sprawie: Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy tarnów na 2001 roku.

Uchwała XVI/353/2001 - zmiana uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Tarnów stałych obwodów głosowania

Uchwała XVI/352/2001 - w sprawie nadania - nazw niektórym ulicom we wsi Tarnowiec na obszarze Gminy tarnów

Uchwała XVI/351/2001 - W sprawie nazwy miejscowości

Uchwała XVI/350/2001 - wniesienie aportu do Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o.

Uchwała XVI/349/2001 - Uchwalenie założeńdo planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Tarnów

Uchwała XVI/348/2001 - Określenie regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Woli Rzędzińskiej oraz powołania komisji Konkursowej

Uchwała XVI/347/2001 - Nadanie pierwszego Statutu Zespołowi Szkół w Tarnowcu

Uchwała XVI/346/2001 - Zmiana Statutu Gminy tarnów

Uchwała XVI/345/2001 - Likwidacja Gminnego Centrum Usług Medycznych w Nowdworzu

Uchwała XVI/344/2001 - Zmieniająca uchwałę o przystapieniu do zmiany miejscowego planu ogólnego przestrzennego zagospodarowania Gminy Tarnów

Uchwała XVI/343/2001 - zmiana w składzie osobowym Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała XVI/342/2001 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/341/2001 - wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia

Uchwała XVI/340/2001 - wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia

Uchwała XVI/339/2001 - zaciągnięcie pożyczki

Uchwała XVI/338/2001 - Wyrażenie opinii dotyczącej połączenia Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A z Klasterem Przemysłowym ,,Plastikowa Dolina"

Uchwała XVI/337/2001 - Udzielenie Zarządowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy na rok 2000.

Uchwała XVI/336/2001 - Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dzierżawy / kontynuacja dzierżawy /

Uchwała XVI/335/2001 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/334/2001 - Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia

Uchwała XVI/333/2001 -

Uchwała XVI/332/2001 - Zbycie nieruchomości

Uchwała XVI/331/2001 - w sprawie stawek zwrotu kosztów przejazdu pojazdem nie będących własnością Gminy przysługujących radnym delegowanym do odbycia podróży słuzbowej

Uchwała XVI/330/2001 - Okreslenie Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawadzie oraz powołania Komisji Konkursowej

Uchwała XVI/329/2001 - Okreslenie Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Koszycach Małych oraz powołania komisji Konkursowej.

Uchwała XVI/328/2001 - Okreslenie Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tarnowcu oraz powołania Komisji Konkursowej

Uchwała XVI/327/2001 - Zmiana w składzie osobowym Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony środowiska

Uchwała XVI/326/2001 - Wyrażenie zgody na udzielenie pozyczki dla Gminnego Centrum Usług Medycznych z siedzibą w Nowodworzu

Uchwała XVI/325/2001 - Zmiana Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych

Uchwała XVI/324/2001 - Wstąpienie kandydata na miejsce radnego po stwierdzeniu wygasnięcia jego mandatu.

Uchwała XVI/323/2001 - Uchylenie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Koszyce Wielkie.

Uchwała XVI/322/2001 - Zmiana w składzie osobowym komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej Wodnej i Ochrony Srodowiska

Uchwała XVI/321/2001 - stwierdzenie wygasnięcia mandatu radnego

Uchwała XVI/320/2001 - Wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy uprawnionego do wykonywania czynności związanych z określeniem polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała XVI/319/2001 - zatwierdzenie planów pracy oraz przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy

Uchwała XVI/318/2001 - wniesienie aportu do tarnowskich Wodociągów sp. z o.o.

Uchwała XVI/317/2001 - zorganizowanie i zapewnienie dowozu uczniów do gimnazjów na terenie gminy Tarnów

Uchwała XVI/316/2001 - Zmiana uchwały dotyczącej założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej

Uchwała XVI/315/2001 - Utworzenie ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOWCU

Uchwała XVI/314/2001 - Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego

Uchwała XVI/313/2001 - Zmiana uchwały budżetowej

Uchwała XVI/312/2001 - Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów

Uchwała XVI/311/2001 - Uzgodnienie wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi Publicznych Przedszkoli. Szkół Podstawowych i Gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów.

Uchwała XVI/310/2001 - w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2001 rokuOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 12.05.2017
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 12.05.2017
Dokument oglądany razy: 1 858