bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXX Sesja Rady Gminy Tarnów - 24 maja 2017 r.
UCHWAŁA NR XXX/312/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXX/313/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r.  w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/314/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/315/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium za 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/316/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie umowy pożyczki oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową na finansowanie wyprzedzające zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Na Szpic w miejscowości Jodłówka-Wałki" realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXX/317/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w m. Jodłówka-Wałki

UCHWAŁA NR XXX/318/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Skotnik w miejscowości Zbylitowska Góra - etap I

UCHWAŁA NR XXX/319/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w m. Poręba Radlna w pasie drogi gminnej nr 27 i 46

UCHWAŁA NR XXX/320/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w m. NowodworzeOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 31.05.2017
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 31.05.2017
Dokument oglądany razy: 1 481