bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXIII Sesja Rady Gminy Tarnów - 17 października 2017 r.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/333/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXXIII/334/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/335/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: uchwalenia mpzp w cz. miejsc. Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XXXIII/336/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

UCHWAŁA NR XXXIII/337/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

UCHWAŁA NR XXXIII/338/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice

UCHWAŁA NR XXXIII/339/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia ZSP w Woli Rzędzińskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. bł. E. Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XXXIII/340/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia ZSP w Koszycach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr. H. Sucharskiego w Koszycach Wielkich

UCHWAŁA NR XXXIII/341/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia ZSP w Tarnowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu

UCHWAŁA NR XXXIII/342/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Porębie Radlnej

UCHWAŁA NR XXXIII/343/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XXXIII/344/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXXIII/345/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zgłobicach z Filią w Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zgłobicach z Filą w Białej

UCHWAŁA NR XXXIII/346/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zawadzie

UCHWAŁA NR XXXIII/347/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu

UCHWAŁA NR XXXIII/348/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu

UCHWAŁA NR XXXIII/349/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu

UCHWAŁA NR XXXIII/350/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zgłobicach

UCHWAŁA NR XXXIII/351/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koszycach Wielkich

UCHWAŁA NR XXXIII/352/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: osiedlenia w Gminie Tarnów polskiej rodziny w celach repatriacji

UCHWAŁA NR XXXIII/353/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Młodzieżowej Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXIII/354/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXIII/355/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysów Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXIII/356/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Wałki

UCHWAŁA NR XXXIII/357/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze

UCHWAŁA NR XXXIII/358/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w miejscowości Zbylitowska Góra - etap I

UCHWAŁA NR XXXIII/359/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radlna w pasie drogi gminnej nr 27 i 46Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 25.10.2017
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 25.10.2017
Dokument oglądany razy: 1 607