bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXIV Sesja Rady Gminy Tarnów - 29 listopada 2017 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/360/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXXIV/361/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/362/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 2listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pn: "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"

UCHWAŁA NR XXXIV/363/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-18

UCHWAŁA NR XXXIV/364/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR XXXIV/365/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp w cz. m. Zawada

UCHWAŁA NR XXXIV/366/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę uicekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tarnów w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXXIV/367/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: oddania w dzierżawę kanalizacji sanitarnej w Jodłówce-Wałkach

UCHWAŁA NR XXXIV/368/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu w Koszycach Małych

UCHWAŁA NR XXXIV/369/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem jest Gmina Tarnów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA NR XXXIV/370/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany opieki programu nad zwierzętami bezdomnymi

UCHWAŁA NR XXXIV/371/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamiany nieruchomości położonych w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXXIV/372/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Jodłówka-Wałki

UCHWAŁA NR XXXIV/373/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XXXIV/374/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XXXIV/375/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie:obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/376/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na terenie Gminy TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 05.12.2017
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 05.12.2017
Dokument oglądany razy: 1 540