bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXVI Sesja Rady Gminy Tarnów - 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/379/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXXVI/380/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/381/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/382/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r.- WPF na lata 2018-26

UCHWAŁA NR XXXVI/383/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: GPPiRPA Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/384/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/385/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miasta Tarnowa porozumienia dot. powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu kierowania do środowiskowego domu samopomocy "Zielona Przystań"

UCHWAŁA NR XXXVI/386/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: udzielenia i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innych form wsparcia, szkołom, 

UCHWAŁA NR XXXVI/387/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne

UCHWAŁA NR XXXVI/388/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2017-22

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zawarcia porozumienia - Przebudowa skrzyżowania DK94g z DP1350K (ul. Zgłobicka, ul. Zbylitowskich)

UCHWAŁA NR XXXVI/390/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie:akceptacji porozumienia z Województwem Małopolskim na budowę zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim -zadanie nr 2 Euro VeIo 4 (EV4) od miejscowości Wola Batorska do miejscowości Jodłówka-Wałki.

UCHWAŁA NR XXXVI/391/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia skarg

UCHWAŁA NR XXXVI/392/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.01.2018
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 403