bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXV Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 roku


UCHWAŁA NR XXV/211/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXV/212/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2008 rok


UCHWAŁA NR XXV/213/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżek rowerowych w Łękawce i Zgłobicach -etap 1


UCHWAŁA NR XXV/214/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: osiedlenia w Gminie Tarnów rodziny polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu


UCHWAŁA NR XXV/215/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: zwolnienia z opłaty za pierwsze zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej


UCHWAŁA NR XXV/216/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania diet sołtysom oraz określania ich wysokości


UCHWAŁA NR XXV/217/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXV/218/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XXV/219/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XXV/220/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Łękawce


UCHWAŁA NR XXV/221/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Małe w Gminie Tarnów


UCHWAŁA NR XXV/222/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Tarnowiec w Gminie TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 10.01.2018
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 825