bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Barbara Nowak (z dnia: 19.07.2012, zmiana z dnia 30.08.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja oświadczenia za 2012 r. - korekty (ms)
 • Kadencja 2010-14 (z dnia: 27.08.2013, zmiana z dnia 30.08.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja linków - korekty oświadczeń za 2012 r. (ms)
 • Ochrona środowiska (z dnia: 19.08.2013, zmiana z dnia 04.09.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja Wniosku o wykonanie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowania
 • Budżet 2013 (z dnia: 28.08.2013, zmiana z dnia 06.09.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała RIO nr SO.VIII-420/22/2013 - publikacja (6-09-2013 ms)
 • Budżet 2013 (z dnia: 06.09.2013, zmiana z dnia 16.09.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja Uchwały RIO nr SO.VIII-422/8/2013 (16-09-2013 ms)
 • Uchwały (z dnia: 02.08.2013, zmiana z dnia 18.09.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja uchwał XXXI Sesji RGT z 12-09-2013 r.
 • Budżet 2013 (z dnia: 16.09.2013, zmiana z dnia 18.09.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja uchwał z XXXI Sesji RGT z 12-09-2013r. (18-09-2013 ms)
 • Odpady komunalne (z dnia: 06.09.2013, zmiana z dnia 20.09.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Leki - aktualizacja
 • Wójt Gminy Tarnów (z dnia: 22.03.2011, zmiana z dnia 25.09.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana godz. przyjmowania (25-09-2013 ms)
 • Urząd Gminy Tarnów (z dnia: 15.01.2013, zmiana z dnia 25.09.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana godzin pracy (25-09-2013 ms)
 • Grzegorz Kozioł (z dnia: 17.10.2012, zmiana z dnia 30.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja oświadczenia za 2012 r (30-10-2013 ms)
 • Wiasława Mitera (z dnia: 17.10.2012, zmiana z dnia 30.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja oświadczenia za 2012 r. (30-10-2013 ms)
 • Kadencja 2010-14 (z dnia: 30.08.2013, zmiana z dnia 30.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja obwieszczeń Wójt i Przewod RG - po kontroli MUW(30-10-2013 ms)
 • Uchwały (z dnia: 18.09.2013, zmiana z dnia 31.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja uchwał XXXII Sesji RG Tarnów (31-10-2013 ms)
 • Budżet 2013 (z dnia: 18.09.2013, zmiana z dnia 31.10.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja uchwał XXXII Sesji RG Tarnów (31-10-2013 ms)
 • Odpady komunalne (z dnia: 20.09.2013, zmiana z dnia 05.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja zmienionego harmonogramu dla Koszyc Małych (ms)
 • Komisje - protokoły (z dnia: 01.08.2013, zmiana z dnia 12.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja prot. z 22-07, 23-07, 13-08, 27-08, 29-08, 27-09, 4-10-2013 (12-11-2013 ms)
 • Protokoły (z dnia: 01.08.2013, zmiana z dnia 13.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja prot. z XXX i XXXI Sesji RG Tarnów z 2013 r. (13-11-2013 ms)
 • Budżet 2013 (z dnia: 31.10.2013, zmiana z dnia 13.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja uchwał RIO 420/33/2013 i 420/34/2013 (13-11-2013 ms)
 • Budżet 2013 (z dnia: 13.11.2013, zmiana z dnia 18.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja sprawozdania do RIO za 3 kw 2013 (18-11-2013 ms)
 • Budżet 2014 (z dnia: 27.11.2013, zmiana z dnia 29.11.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja opinii RIO z 28-11-2013 r. (29-11-2013 ms)
 • Budżet 2014 (z dnia: 29.11.2013, zmiana z dnia 03.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  rozdzielenie uchwał RIO z 28-11-2013 (3-12-2013 ms)
 • Odpady komunalne (z dnia: 05.11.2013, zmiana z dnia 03.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  poprawa harmonogramu na odpady zielone
 • Protokoły (z dnia: 13.11.2013, zmiana z dnia 11.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja prot z 25-10-2013 (11-12-2013 ms)
 • Komisje - protokoły (z dnia: 12.11.2013, zmiana z dnia 11.12.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja prot z 21, 22, 23-10-2013 (11-12-2013 ms)


Opublikował: ugt ugt
Ostatnia zmiana: 12.11.2013
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 22.03.2011
Dokument oglądany razy: 157 696