bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Ochrona środowiska (z dnia: 02.05.2012, zmiana z dnia 10.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchw. XXI/216/2012 RGT z dnia 31-07-2012 r. w sprawie: zm. Reg. utrz. porządku i czystości - publikacja
 • Protokoły (z dnia: 29.05.2012, zmiana z dnia 10.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publik. protok. XIX i XX sesji RGT z 2012 r.
 • Komisje - protokoły (z dnia: 29.05.2012, zmiana z dnia 10.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja prot. z komisji 9, 10, 23 maja 2012 r.
 • Komisje - protokoły (z dnia: 10.08.2012, zmiana z dnia 10.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publik. prot. z 18, 21, 22 maja 2012 r.
 • Budżet 2012 (z dnia: 07.08.2012, zmiana z dnia 31.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja Uchwał RIO nr S.O.VIII/420/19/2012 i nr S.O.VIII/420/20/2012
 • Budżet 2012 (z dnia: 31.08.2012, zmiana z dnia 05.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Info. o przeb. wyk. budżetu Gm. Tarnów za I pół. 2012 r - publikacja
 • Budżet 2012 (z dnia: 05.09.2012, zmiana z dnia 25.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała RIO nr S.O.VIII/422/16/2012 - publikacja
 • Protokoły (z dnia: 10.08.2012, zmiana z dnia 26.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja prot. XXI sesji z 31 lipca 2012 r.
 • Komisje - protokoły (z dnia: 10.08.2012, zmiana z dnia 26.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  prot z kom. od 26-07-2012 do 30-08-2012
 • Uchwały (z dnia: 07.08.2012, zmiana z dnia 01.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  XXII Sesja Rady Gminy Tarnów - publikacja uchwał
 • Budżet 2012 (z dnia: 25.09.2012, zmiana z dnia 01.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja Uchwał RGT nr XXII/224 i 225/2012 - ms
 • Urząd Gminy Tarnów (z dnia: 21.03.2011, zmiana z dnia 09.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  poprawa nazwy banku
 • Grzegorz Kozioł (z dnia: 11.10.2011, zmiana z dnia 17.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja oświadczenia za 2011 r.
 • Wiasława Mitera (z dnia: 11.10.2011, zmiana z dnia 17.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja oświadczenia za 2011 r. (ms)
 • Budżet 2012 (z dnia: 01.10.2012, zmiana z dnia 23.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja sprawozdania RIO -3 kw. (ms)
 • Protokoły (z dnia: 26.09.2012, zmiana z dnia 06.11.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja prot z 25-09-2012 (ms)
 • Komisje - protokoły (z dnia: 26.09.2012, zmiana z dnia 06.11.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja prot z 21-09-2012 r.
 • Uchwały (z dnia: 01.10.2012, zmiana z dnia 06.11.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja uchwał XXIII Sesji RGT z 30-10-2012 r. (ms)
 • Budżet 2012 (z dnia: 23.10.2012, zmiana z dnia 09.11.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja zmian z 30-10-2012 r. (ms)
 • Komisje - protokoły (z dnia: 06.11.2012, zmiana z dnia 26.11.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja prot. z 20-09-2012 r.
 • Uchwały (z dnia: 06.11.2012, zmiana z dnia 11.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja Uchwał XXIV Sesji RG Tarnów z 4-12-2012 r. (11-12-2012 ms)
 • Protokoły (z dnia: 06.11.2012, zmiana z dnia 11.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja Prot. z XXIII sesja - 30-10-2012 r. (11-12-2012 ms)
 • Komisje - protokoły (z dnia: 26.11.2012, zmiana z dnia 11.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publik. prot. z 25 i 26-10 oraz z 8, 16, 21-11-2012 (11-12-2012 ms)
 • Budżet 2012 (z dnia: 09.11.2012, zmiana z dnia 11.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja uchwał XXIV/265, 266/2012 z 4-12-2012 (ms)
 • Budżet 2013 (z dnia: 03.12.2012, zmiana z dnia 14.12.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja opinii RIO z 12-12-2012 r.


Opublikował: ugt ugt
Ostatnia zmiana: 03.12.2012
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 22.03.2011
Dokument oglądany razy: 141 896