bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXVII Sesja Rady Gminy Tarnów - 21 luty 2018 r.

 
UCHWAŁA NR XXXVII/393/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/383/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR XXXVII/394/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVII/395/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/396/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVII/397/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Tarnów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVII/398/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

UCHWAŁA NR XXXVII/399/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce

UCHWAŁA NR XXXVII/400/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w m. Zbylitowska Góra - etap II

UCHWAŁA NR XXXVII/401/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR XXXVII/402/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Woj. Małopolskim

UCHWAŁA NR XXXVII/403/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Tarnowcu

UCHWAŁA NR XXXVII/404/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Łękawce

UCHWAŁA NR XXXVII/405/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Łękawce

UCHWAŁA NR XXXVII/406/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Błoniu

UCHWAŁA NR XXXVII/407/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jodłówce-Wałkach

UCHWAŁA NR XXXVII/408/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXXVII/409/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej - prace konserwatorskie w kościele w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXXVII/410/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR XXXVII/411/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR XXXVII/412/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia, zabezpieczenia i spłaty kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVII/413/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/414/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 27.02.2018
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 27.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 418